Trainee Program

Trainee program je rozvojový program pre čerstvých absolventov II. stupňa vysokých škôl (tohtoroční a minuloroční absolventi). Hľadáme mladých ľudí s technickým alebo ekonomických zameraním.
Naši minuloroční trainee ti porozprávajú viac o tomto programe.
Pozri si video.

Priebeh trainee programu

Pozri si, aké aktivity na teba čakajú:
1. Rozšírený úvodný program Prvé 2 dni absolvuje každý zamestnanec úvodný program. Ako trainee okrem toho absolvuješ prehliadky a exkurzie v rôznych prevádzkach naprieč celou firmou.
2. Nasadenie vo výrobe Zážitkové 2 týždne priamo na linke pri našich produktoch. V montérkach a na zmeny spoznáš z prvej ruky výrobu – srdce fabriky.
3. Základné oddelenie A Základné oddelenie je to, ktoré si si vyberal pri nástupe. Vedúci tohto odd. ti pridelí odborné úlohy a podporuje tvoj cielený rozvoj počas celého programu.
4. Projektová práca na odbornom útvare Počas celého programu pracuješ na odborných úlohách tvojho oddelenia. Zadanie projektu a práce určuje vedúci základného oddelenia.
5. Rotácia na oddelení B Prvá rotácia na inom spriaznenom oddelení, ktoré procesne alebo projektovo súvisí s tvojím základným oddelením. Trvanie: 2 – 3 mesiace.
6. Rotácia na oddelení C Druhá rotácia na inom spriaznenom oddelení, ktoré procesne alebo projektovo súvisí s tvojím základným oddelením. Trvanie: 2 – 3 mesiace.
7. Zahraničná stáž Tretia rotácia, v jednom zo 119 zahraničných závodov koncernu Volkswagen. Trvanie zahraničnej stáže: 1 – 3 mesiace.
8. Cieľové oddelenie Oddelenie, na ktorom budeš pracovať po Trainee programe. Vo väčšine prípadov je to Základné oddelenie A. To, ktoré si si vybral a pre ktoré si sa pripravoval počas programu.

Sprievodné aktivity a školenia

Kurz nemeckého jazyka Bezplatný kurz nemeckého jazyka prebieha v priestoroch Volkswagen Slovakia mimo pracovnej doby, 2x2 vyučovacie hodiny týždenne. V kurze môžeš pokračovať aj po skončení programu.
Školenie soft skills  Podľa individuálnych potrieb môžeš absolvovať kurzy zamerané na tvoj osobnostný rozvoj.
Školenie Projektové riadenie Oboznámiš sa s metodikou riadenia projektov, ktorú si aj hneď vyskúšaš v praxi na tvojom odbornom projekte.
Odborné školenia Podľa potreby a požiadaviek oddelenia je možné absolvovať odborné školenia, ktoré ti pomôžu rozvíjať sa aj po odbornej stránke.
Kurzy a školenia
Trainee Tag Pravidelné stretnutie trainee s členmi manažmentu, súčasťou sú aj odborné témy na získanie prehľadu o podniku.
Podnikové projekty Okrem projektu na oddelení ťa zapojíme do celopodnikových projektov, napr. spolupráca s univerzitami, prieskum spokojnosti zamestnancov či iné.
Trainee Forum Podujatie v závere programu, kde odprezentuješ, na čom si počas programu pracoval/a.
Trainee chata Aby si lepšie spoznal svoje kolegyne a kolegov, na jeseň pôjdete na Trainee chatu. Aký program si vytvoríte, je už na vás ;-)

Pracovné benefity

Finančné výhody Dovolenkový a vianočný príspevok,
odmena za hospodársky výsledok,
osobné a skupinové hodnotenie,
jazykový príplatok
Odmena za zlepšovacie návrhy Za zrealizovaný
zlepšovací návrh
môžeš získať 10 %
z usporenej sumy
Zdravotná starostlivosť Komplexné preventívne
vyšetrenia, masáže
alebo rehabilitačné pobyty
Pracovné voľno nad rámec zákona Flexibilný pracovný čas,
voľno na presťahovanie
zamestnanca bližšie k Volkswagen Slovakia, na svadbu alebo pri narodení dieťaťa
Príspevok na stravovanie Približne 70-percentný
príspevok zamestnávateľa
na jedno teplé jedlo denne,
výber zo 6 hlavných jedál
Odborné školenia a jazykové kurzy Aj po Trainee programe
môžeš ďalej pokračovať
vo vzdelávaní
Výhody a zľavy Zľavy až do 40 % v zariadeniach
po celom Slovensku v oblasti
športu, zdravia, kultúry či služieb
Koncernové autá Zľavy na nákup vozidiel
koncernových značiek
cez importérov Porsche Slovakia
alebo ŠKODA, operatívny lízing,
požičanie auta na svadbu
Sociálne príspevky Pri narodení dieťaťa,
pri dlhodobej PN,
darcom krvi,
pri pracovnom jubileu,
mimoriadna sociálna výpomoc
Príspevok na 3. pilier Zamestnávateľ prispieva
na doplnkové dôchodkové sporenie
Zamestnanecký úver na bývanie Zvýhodnené sadzby využijete
na zvýšenie štandardu bývania,
kúpu nehnuteľnosti alebo
prefinancovanie hypotekárneho úveru
Podpora športových aktivít Preplácanie štartovného, zľavy
na vstupy do fitnescentier,
možnosť vstúpiť do firemnej
hokejovej či futbalovej ligy v Bratislave

Trainee program v skratke


Pozri si priebeh programu alebo si stiahni náš zhrňujúci dokument o Trainee programe, v ktorom sa dozvieš všetky podstatné informácie.

Neváhaj, prihlás sa do Trainee programu a naštartuj svoju kariéru vo Volkswagen Slovakia.