Otvárame dvere Trainee programu 2017/2018.

Naštartuj svoju kariéru u Najzamestnávateľa!

Pokračuj nižšie a prečítaj si, prečo začať po škole práve u nás.

Čo je Trainee program?

Volkswagen Slovakia ponúka perspektívu čerstvým absolventom vysokých škôl.
Prihlás sa do Trainee programu a získaš skúsenosti prácou na projektoch, spoznáš jednotlivé oddelenia v závode, absolvuješ školenia a jazykové kurzy a pošleme ťa na zahraničnú stáž.
Chcem vedieť viac

Voľné pozície

Tento rok otvárame nasledujúce pozície s nástupom od 1. 9. 2017. Pozri si ich a vyber si oddelenie, ktoré ti najviac vyhovuje.
 • Projekt:
  Digitalizácia nákupného procesu

  Úlohy:

  • zavedenie elektronických formulárov a workflow pre nákupný proces vo Volkswagen Slovakia
  • trainee bude členom projektového tímu, ktorý bude vykonávať úlohy v rámci projektu a po získaní skúseností bude koordinovať niektorý z čiastkových projektov
  • špecifikácia technických zadaní na systémy
  • testovanie informačných systémov
  • tvorba projektovej dokumentácie
  • školenie užívateľov
  • asistencia vedúcemu projektu

  Požiadavky:
  NJ komunikatívne / plynulo, AJ výhodou, MS Office, VP B, VŠ
  výhodou: VŠ zameranie EUBA, STU, UK - ekonómia, informatika, technika, prírodné vedy, záujem o projektový manažment a všeobecný prehľad v IT

  Miesto výkonu práce:
  Bratislava
  PRIHLÁS SA TU

 • Projekt:
  Informačný systém pre vizualizáciu procesov vo výrobe vozidiel

  Úlohy:

  • nasadenie informačného systému Wonderware pre vizualizáciu výrobných procesov
  • trainee bude členom projektového tímu, ktorý bude vykonávať úlohy v rámci projektu a po získaní skúseností bude koordinovať niektorý z čiastkových projektov
  • špecifikácia technických zadaní na systémy
  • testovanie informačných systémov
  • tvorba projektovej dokumentácie
  • školenie užívateľov
  • asistencia vedúcemu projektu

  Požiadavky:
  NJ komunikatívne / plynulo, AJ výhodou, MS Office, VP B, VŠ
  výhodou: VŠ zameranie EUBA, STU, UK - ekonómia, informatika, technika, prírodné vedy, záujem o projektový manažment a všeobecný prehľad v IT

  Miesto výkonu práce:
  Bratislava
  PRIHLÁS SA TU

 • Projekt:
  Licence Management

  Úlohy:

  • analýza súčasného stavu procesu Licence management, návrh a implementácia jeho zlepšenia s cieľom efektívne hospodáriť so softvérom
  • posúdenie optimálnosti procesu a stavu databázy licencií podľa jednotlivých výrobcov, identifikácia deficitov v procese
  • návrh optimalizácie procesu s cieľom zefektívniť nakladanie so SW licenciami (konsolidácia, optimálnejšie licenčné modely, odpredaj alebo nepoužívanie licencií)
  • vybrané optimalizačné opatrenia realizovať formou malých projektov, zmerať a vyhodnotiť účinok opatrení
  • oboznámiť sa s prácou na odd. IT services vo všetkých procesoch
  • získať znalosti o procesnom riadení a ITIL manažmente
  • riadiť menšie optimalizačné projekty

  Požiadavky:
  NJ komunikatívne / plynulo, AJ výhodou, MS Office, VP B
  výhodou: základy projektového riadenia, základná znalosť best practice z oblasti IT / ITIL

  Miesto výkonu práce:
  Bratislava
  PRIHLÁS SA TU

 • Projekt:
  Konsolidácia IT SW nástrojov

  Úlohy:

  • analýza, dokumentácia a návrh konsolidácie IT softvérových nástrojov, s cieľom zamerať sa na šetrenie nákladov, vysokú dostupnosť, včasnú diagnostiku porúch, efektívnu dokumentáciu, proaktívny monitoring, korektné licencovanie a účelový reporting
  • výsledkom práce bude nielen návrh konsolidácie SW nástrojov, ktorý zahrnie horeuvedené aspekty, ale aj dodanie aktualizovaného zoznamu SW nástrojov s  vyplnenými atribútmi
  • oboznámiť sa s prácou na odd. IT Services
  • získať znalosti o procesnom riadení a ITIL manažmente

  Požiadavky:
  NJ komunikatívne / plynulo, AJ výhodou, MS Office, VP B
  výhodou: záujem o prácu administratívneho aj technického charakteru

  Miesto výkonu práce:
  Bratislava
  PRIHLÁS SA TU

 • Projekt:
  Zjednotenie konceptov špeciálnych zásobníkov pri C-SUV projektoch

  Úlohy:

  • pri plánovaní nových produktov vzniká potreba konštruovania špeciálnych zásobníkov pre jednotlivé modely.
  • cieľom je minimalizovať plánovacie výkony zjednotením konceptov jednotlivých modelov
  • rozšírenie vedomostí v konštrukčných softvéroch
  • plánovanie jednotlivých zásobníkov
  • koordinácia pri zadávaní objednávok na balenia
  • organizovanie prebierok špeciálnych balení

  Požiadavky:
  NJ komunikatívne / plynulo, AJ výhodou, MS Office, VP B
  výhodou: AutoCAD, Microstation - technické a logické myslenie

  Miesto výkonu práce:
  Bratislava
  PRIHLÁS SA TU

 • Projekt:
  Integrácia činnosti v rámci dispozícii a program readiness

  Úlohy:

  • spracovanie konceptu prepojenia procesov oddelenia logistiky a následná realizácia
  • analýza možností, návrh opatrení, realizácia, nasadenie, overenie, vyhodnotenie
  • činnosti oddelenia zahŕňajú oblasť dispozícií a program readiness. Dispozície je časť logistiky zameraná na objednávanie dielov u dodávateľov, sledovanie skladových zásob, riešenie dodávok príp. špeciálnych transportov. Program readiness je časť zameraná na dodávateľsko-odberateľské vzťahy, v rámci ktorej sú zabezpečené diely na vzorkovanie (posúdenie vhodnosti dielov z pohľadu kvality), sledovanie a správa informácií v súčinnosti s inými útvarmi napr. zabezpečenie kvality, nákup, technický vývoj a pod. Projekt by mal spojiť tieto dve časti.
  • komunikácia s externými dodávateľmi (aj zahraničnými), komunikácia s internými oddeleniami vo Volkswagen Slovakia
  • zlepšenie procesov v oblasti logistiky, optimalizácia procesov, štatistické spracovanie údajov, prognóza vplyvu zmien
  • aktívne vyhľadávanie a implementovanie inovatívnych prístupov a trendov v oblasti dodávateľsko-odberateľských vzťahov do procesu

  Požiadavky:
  NJ komunikatívne / plynulo, AJ výhodou, MS Office, VP B, VŠ

  Miesto výkonu práce:
  Bratislava
  PRIHLÁS SA TU

 • Projekt:
  Zapracovanie technických zmien do JIT(just-in-time) systémov

  Úlohy:

  • JIT disponent
  • nastavovanie kmeňových dát v systémoch, kontrola skladov a podstavov, analýza a riadenie kritických dielcov, sledovanie technických zmien
  • optimalizácia kontroly zapracovania vydaných technických zmien
  • komunikácia s dodávateľmi, špeditérmi, inými oddeleniami vo Volkswagen Slovakia a VW AG, účasť na poradách, workshopoch a pilotných projektoch

  Požiadavky:
  NJ komunikatívne / plynulo, AJ výhodou, MS Office, VP B, VŠ techn. zamerania

  Miesto výkonu práce:
  Bratislava
  PRIHLÁS SA TU

 • Projekt:
  Optimalizácia logistických procesov / Implementácia dielov nového produktu do logistických procesov v montážnej hale H3/SUV

  Úlohy:

  • implementácia novonaplánovaných procesov nového produktu do sériových procesov v montážnej hale H3/SUV
  • na základe výsledkov 3P a nábehových workshopov realizovať nasadenie v sériových podmienkach so zameraním na:
  • plánovanie interných transportov medzi novým logistickým centrom a montážnou linkou
  • príprava dielov pre linku do tzv. Warenkorbov a komisných vozíkov
  • koordinácia pri vytváraní databázy popisov pracovných činností /Arbeitsplan
  • operatívne plánovanie a optimalizácia interných logistických činností a materiálových tokov v inhouse logistike
  • vypracovanie výkresov hál v Microstation a zakresľovanie uloženia výrobných dielov, trás a materiálových tokov
  • plánovanie supermarketov a pracovísk sekvenčného komisionovania a príslušných transportných prostriedkov

  Požiadavky:
  NJ komunikatívne / plynulo, AJ výhodou, MS Office, VP B, VŠ techn. zamerania, doprava / logistika
  výhodou: základná znalosť logistických procesov, vzťah ku dizajnovaniu v kresliacich programoch / Microstation

  Miesto výkonu práce:
  Bratislava
  PRIHLÁS SA TU

 • Projekt:
  Integrácia nových procesov a produktov zo série

  Úlohy:

  • operatívne plánovanie a optimalizácia interných logistických činností a materiálových tokov
  • vypracovanie výkresov v Microstation a zakresľovanie uloženia vyrobených dielov, trás, materiálových tokov a skladových pozícií
  • navrhovanie zmien a odsúhlasovanie procesov logistických činností
  • plánovanie logistických supermarketov a pracovísk sekvenčného komisionovania a príslušných transportných prostriedkov
  • plánovanie a vyhodnocovanie logistických dopravných trás, taktovanie, časový manažment, MTM analýzy, vypracovanie prezentácií

  Požiadavky:
  NJ komunikatívne / plynulo, AJ výhodou, MS Office, VP B, VŠ techn.
  výhodou: základná znalosť logistických procesov, vzťah ku dizajnovaniu v kresliacich programoch / Microstation

  Miesto výkonu práce:
  Bratislava
  PRIHLÁS SA TU

 • Projekt:
  Plánovanie výroby - nové projekty

  Úlohy:

  • vedenie čiastkového projektu v rámci sťahovania novej výroby. S tým sú spojené aj nové technológie pre závod (ozubenie, brúsenie, ševingovanie, frézovanie opieskovanie)
  • cieľom projektu je nasadenie týchto technológií do výroby, nájdenie a nasadenie optimalizačných potenciálov
  • sprevádzanie presťahovania výroby od organizácie zariadení cez prevzatie zariadení do výroby až po kontrolu spôsobilosti zariadení
  • identifikovať kvalitatívne problémy a vypracovať návrhy na riešenie
  • podpora pri nasadení celého projektu, dokumentácia výrobných parametrov a spotreby náradia
  • návrh školiacich modulov pre obsluhu zariadení

  Požiadavky:
  NJ komunikatívne / plynulo, AJ výhodou, MS Office, VP B, VŠ techn. - strojárstvo alebo elektro zameranie

  Miesto výkonu práce:
  Martin
  PRIHLÁS SA TU

 • Projekt:
  Rozpracovanie marketingovej komunikácie pre oblasť podnikovej stratégie

  Úlohy:

  • úspešné nasadenie podnikovej stratégie si vyžaduje vysokú identifikáciu sa so strategickými témami. Okrem iného je základom, aby jedným z nositeľov posolstiev boli aj zapojení zamestnanci, pričom šírenie strategických cieľov si vyžaduje aj primeranú informovanosť
  • cieľom projektu je navrhnúť koncept vhodných marketingových a PR opatrení, ktoré podporujú túto informovanosť
  • úlohy zahŕňajú: analýza súčasného stavu, vypracovanie konceptu väčšie zapojenie stakeholderov a zúčastnených oddelení, vytváranie sietí naprieč podnikom, plánovanie zdrojov (finančných a personálnych) a naplánovanie realizácie
  • projekt prináša benefity aj pre realizátora: spoznanie základných podnikových procesov, porozumenie pre procesy rozhodovania v podniku, networking v rámci útvarov
  • kvalitatívny rozvoj strategickej práce v závode
  • koordinácia a realizácia top-down projektových tém
  • využitie projektových metód a štandardov pri strategických projektoch

  Požiadavky:
  NJ komunikatívne/ plynulo, AJ výhodou, MS Office, VP B
  výhodou: organizačný talent, zvládanie náročných situácií a tlaku, prezentačné zručnosti, schopnosť vidieť súvislosti a porozumieť procesom

  Miesto výkonu práce:
  Bratislava
  PRIHLÁS SA TU

 • Projekt:
  Skrutkovanie elektrických káblov na karosériu

  Úlohy:

  • porovnanie metód skrutkovania elektrických spojov medzi jednotlivými produktmi (Volkswagen, Audi, NSF..)
  • porovnanie metód skrutkovania elektrických spojov s požiadavkami normy Vokswagen 80135
  • identifikácia kritických spojov a návrhy opatrení
  • odhaliteľnosť nekorektných dotiahnutí v ďalšom procese výroby vozidiel
  • spolupráca pri nábehu nových produktov, definovanie skúšobného plánu, nasadenie opatrení pri stavbe predsériových vozidiel


  Požiadavky:
  NJ komunikatívne/ plynulo, AJ výhodou, MS Office, VP B, VŠ techn. - strojárstvo alebo elektro zameranie

  Miesto výkonu práce:
  Bratislava
  PRIHLÁS SA TU

 • Projekt:
  Optimalizácia kvality dielov na 3D tlačiarni Xline2000R

  Úlohy:

  • optimalizácia parametrov pre výrobu 3D dielov z hliníku
  • optimalizácia parametrov stroja, dát a prachu na 3D tlačiarni Xline 2000R
  • cieľom optimalizácie je dostať vytlačený diel s lepšími materiálovými vlastnosťami (pevnosť), povrchovými vlastnosťami (drsnosť) a zlepšenia dodržania rozmerovej stálosti
  • optimalizácia štruktúr 3D tlačených dielov, príprava dát na 3D tlač
  • kalkulácia nákladov na výrobu, vystavovanie cenovej ponuky, optimalizácia procesu 3D tlače
  • plánovanie vyťaženosti zariadenia


  Požiadavky:
  NJ komunikatívne/ plynulo, AJ výhodou, MS Office, VP B, VŠ techn. zamerania
  výhodou: záujem o náuku o materiáloch so zameraním na kovy, príp. znalosti CAD

  Miesto výkonu práce:
  Stupava
  PRIHLÁS SA TU

Sme najlepší zamestnávateľ

Už 5 rokov patríme medzi TOP 3 zamestnávateľov na Slovensku.

POZRI SI OCENENIA
POZRI SI benefity pre zamestnancov

Neváhaj, prihlás sa do Trainee programu a naštartuj svoju kariéru u Najzamestnávateľa.

Nie si si istý?

Ak chceš, môžeš si overiť, či spĺňaš všetky predpoklady pre náš Trainee program.

Povolené typy súboru sú doc, txt, rtf, pdf, odt. Max. veľkosť súboru je 5MB.

Nezabudni na deadline

Prihlášku nám môžeš poslať do štvrtka 15. 06. 2017.
Ostáva ti ešte
00
dní
:
 
00
hodín
:
 
00
minút
:
 
00
sekúnd
Pridaj si pripomienku do svojho kalendára, aby si neprešvihol termín odovzdania.

Často kladené otázky

 • Zoznam voľných pozícií nájdeš tu.

 • Program sa začína v septembri, v prípade záujmu je možné dohodnúť spoluprácu aj počas leta. Pokiaľ si chceš užiť posledné leto voľné, tešíme sa na teba od 1. septembra 2017.

 • Program obsahuje nasledovné aktivity: spoznávanie závodu a procesov, práca na projektoch oddelení, rotácie v odborných útvaroch, ochutnávka práce na linke vo výrobe, školenia a tréningy, bezplatný kurz nemeckého jazyka a v závere programu zahraničná stáž.

 • Základné požiadavky sú: absolvent II. stupňa VŠ štúdia (ukončenie štúdia tento alebo minulý rok), tj. čerstvý absolvent do jedného roka po skončení štúdia. Hľadáme ľudí s technickým alebo humanitným zameraním, ktorí ovládajú aspoň jeden cudzí jazyk (ideálne nemčina, príp. angličtina) a majú záujem o odborný rozvoj a profesijný rast.

 • S nemčinou sa u nás stretneš, keďže je to firemný jazyk. Do istej miery sa to dá nahradiť dobrou angličtinou s tým, že sa počas programu budeš učiť po nemecky – pokiaľ si začiatočník, tak aj vo vlastnom voľnom čase. Súčasťou výberového konania je orientačný test na zistenie tvojej aktuálnej úrovne jazykových znalostí.

 • Áno, test nám pomáha pri určení tvojej aktuálnej úrovne jazykových znalostí. Máme aj trainee, ktorí pri nástupe vôbec nevedeli po nemecky, počas programu sa však jazyk doučili. Výsledky testu využívame aj pri zaradení prijatých uchádzačov do jazykových skupín. Pokiaľ test nevyplníš, považujeme to za nezáujem o Trainee program.

 • Dôležité je vedieť sa dohovoriť. Odborné výrazy sa naučíš v praxi, môže sa však stať, že budeš mať zahraničného šéfa z Nemecka, tak aby ste sa vedeli spolu dohodnúť. Na druhej strane, čím lepšie jazyk ovládaš, o to zaujímavejšie úlohy môžeš dostať a jazyk sa ti zíde aj počas zahraničnej stáže, ktorá je prevažne v Nemecku. A tiež čím lepšie ho vieš, o to vyšší je jazykový príplatok :)

 • Hľadáme teba, pokiaľ si v poslednom ročníku II. stupňa VŠ štúdia alebo si skončil/a školu minulý rok. Pozri si požiadavky na uchádzačov.

 • Je Trainee program pre mňa, keď som ešte študent?
  Áno, pokiaľ si v poslednom ročníku štúdia, tj. ukončíš II. stupeň VŠ tento rok. Ak si v nižšom ročníku, odporúčame zatiaľ využiť čas a prihlásiť sa na odbornú prax resp. stáž, zlepšiť si jazykové znalosti či zapojiť sa do iných mimoškolských aktivít.

  Je Trainee program pre mňa, keď som externý študent?
  Áno, pokiaľ máš max. 1 rok pracovných skúseností. Pokiaľ si počas externého štúdia pracoval na full-time a tým pádom si skúsenejší, odporúčame si vybrať z ponuky ďalších voľných miest tu.

  Som absolvent Bc. štúdia, môžem sa prihlásiť?
  Trainee program je pre teba, až keď budeš v poslednom ročníku II. stupňa štúdia. Pokiaľ si úspešný bakalár a neplánuješ ďalej študovať, vyber si z ponuky iných voľných pracovných miest tu.

  Je Trainee program pre mňa, keď som doktorand?
  V zásade nie, program je určený absolventom, ktorí ukončia II. stupeň VŠ v tomto roku resp. ho ukončili minulý rok. Odporúčame vybrať si z ponuky voľných miest tu.

 • Trainee program je štandardný pracovný pomer na plný úväzok. Zmluvu má trainee priamo s Volkswagen Slovakia. Všetci zamestnanci Volkswagen Slovakia, aj trainee, majú pracovnú zmluvu najprv na jeden rok s možnosťou následného predĺženia. Počas programu dostávaš normálny plat, platí pre teba systém odmeňovania vo Volkswagen Slovakia a tiež máš možnosť využiť benefity určené zamestnancom.

 • Z časového hľadiska je trainee program práca na plný úväzok a nie je časovo zlúčiteľná s interným doktorandským štúdiom.

 • Uchádzači, ktorí spĺňajú základné podmienky (absolvent II. stupňa VŠ a znalosti cudzieho jazyka) dostanú link na otestovanie sa z nemeckého a anglického jazyka. Ďalším krokom je pozvánka na Trainee Assessment Center v priestoroch Volkswagen Slovakia v Bratislave resp. v Martine. Úspešní uchádzači idú potom do posledného kola, ktorým je pohovor s vedúcim cieľového oddelenia, kde sa rozhodne o prijatí do programu.

 • Vzhľadom na množstvo žiadostí sa tieto snažíme spracovať v dohľadnom čase. Dlhšia doba spracovania neznamená hneď neúspech, všetci uchádzači dostanú odpoveď o úspešnosti vo výberovom konaní. Pokiaľ by si aj v rámci výberového konania neuspel/a, stále máš možnosť sa uchádzať o iné pozície v rámci Volkswagen Slovakia.

 • Žiadosť o prijatie je potrebné registrovať elektronicky tu, kde si vyberieš pozíciu podľa záujmu.

 • Pozri sa, koľko máš ešte času.
  Odporúčame nenechať si to na poslednú chvíľu, čím skôr sa prihlásiš, o to je väčší výber voľných pozícii.

Kontakt

Volkswagen Slovakia
Jána Jonáša 1
843 02 Bratislava 49

Ing. Katarína Petruľáková
Rozvojové plány/programy

Tel. +421-2-6964-3089
Mobil +421-902-470071
traineeprogram@volkswagen.sk
www.volkswagen.sk

Trainee program v skratke


Pozri si priebeh programu alebo si stiahni náš zhrňujúci dokument o Trainee programe, v ktorom sa dozvieš všetky podstatné informácie.